श्रीदत्तात्रेय जय दत्तात्रेय

स्तोत्र - मंत्र  > श्री दत्तात्रेय स्तोत्र Posted at 2018-10-27 15:26:14
श्रीदत्तात्रेय जय दत्तात्रेय श्री गुरूदेवाय नमः । श्रीगुरूदत्तात्रेयाय नमः । श्रीदत्तात्रेय जय दत्तात्रेय जय परमात्मन् करुणासागर । जय जगदीश्वर जय विश्वम्भर जय दत्तात्रेय दत्त दिगम्बर ॥१॥ अनुसूयात्मज हरिहरब्रह्मन् बटुवेषित सुकुमार मनोहर । अत्रितनय जय पतितपावन जय दत्तात्रेय जय दत्तात्रेय ॥२॥ हे त्रिगुणात्मक त्रिगुणरहित जय त्रिभुवननायक जय भवतारक । कृतांतभयहर दीनदयाघन जय दत्तात्रेय जय दत्तात्रेय ॥३॥ कौपिनधारिन् जटामुकुटधर दंडकमंडलुमंडितकर जय । वटमूलस्थित स्मितमुखनिर्मल जय दत्तात्रेय जय दत्तात्रेय ॥४॥ चंदनचर्चित भस्मविलेपित सिद्धासनयुत जय योगेश्वर । जय श्रीपादश्रीवल्लभ जय जय दत्तात्रेय जय दत्तात्रेय ॥५॥ ध्यानमग्न जय मुनिवर मंगल नवनीरजसममिलीतलोचन । नवनाथप्रिय अलखनिरंजन जय दत्तात्रेय जय दत्तात्रेय ॥६॥ ज्ञानसुधारसवर्षन् जय जय श्रीनृसिंह जय रजकोद्धारक । सिद्धपुरूष जय समर्थस्वामिन् जय दत्तात्रेय जय दत्तात्रेय ॥७॥ परब्रह्म विश्वात्मक जय हे एक नित्य जय अनंत जय जय वेदनिवेदित नेति नेति जय जय दत्तात्रेय जय दत्तात्रेय ॥८॥ ज्योतिर्मय जय तेजोगिरि जय आनंदघन सच्चिदानन्द जय । प्रणवात्मक जय हृत्कमलस्थित दत्तस्वामिन् जय दत्तात्रेय ॥९॥ हे शाश्वत विश्वेश्वर भगवन् मुक्तिप्रदाता महादेव जय । श्रीदत्तात्रेय जय दत्तात्रेय ॥ जय जय दत्तात्रेय दत्तात्रेय ॥१०॥ ॥ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय ॥

Search

Search here.