गजानन महाराज नमस्काराष्टक

स्तोत्र - मंत्र  > श्री गजानन महाराज स्तोत्र Posted at 2018-11-22 07:16:35

गजानन महाराज नमस्काराष्टक

 

योगी दिगंबर विरक्तविदेही संत । उद्यान भक्तितरुचे फुलवी वसंत ।। शेगांव क्षेत्र बनले गुरुच्या प्रभावे । वंदू गजानन पदांबुज भक्तिभावे ।।१।। ओहोळ घाण जल वाहत विषयांचे । भावार्थ तोय स्फटिकासम तेथ साचे ।। तुंबी तुडुंब भरले किती स्तोत्र गावें । वंदू गजानन पदांबुज भक्तिभावे ।। २ ।। संत्रस्त पंक्तिस करी बहु काकपंक्ती । गेली क्षणात उठुनी परसोत उक्ती ।। आत्मैक्य हे गुरूवरा, प्रचितीस यावे । वंदू गजानन पदांबुज भक्तिभावे ।।३।। पेटूनी मंचक धडाडत अग्निज्वाला । मध्ये सुशांत गुरुमूर्ति न स्पर्श झाला ।। ते योग वैभव पुन्हा नयना दिसावे । वंदू गजानन पदांबुज भक्तिभावे ।।४।। तारीयली सहजची तरि नर्मदेत । देवी सदिव्य प्रकटे नवलाव होत ।। ज्याच्या कृपे भवजली तरुनीच जावे । वंदू गजानन पदांबुज भक्तिभावे ।।५।। जे ब्रह्म ब्रह्मगिरीला कळले न साच । पांडित्य मात्र नुसते उरला तसाच ।। त्या सांगती नित मुखे हरीनाम घ्यावे । वंदू गजानन पदांबुज भक्तिभावे ।।६।। बाधे तृषा गुरुवरा जल ना मिळाले । खाचाड रूक्ष असतां झणि तोय आले ।। प्रार्थू पदीं हृदय भक्ति जले वहावे । वंदू गजानन पदांबुज भक्तिभावे ।।७।। स्वामी समर्थ जगती अवतार घेती । कष्टोनि धेनु व्दिज धर्मचि रक्षिताती ।। घ्या धेनुदास पदरी जरी पापि ठावें । वंदू गजानन पदांबुज भक्तिभावे ।। ८ ।।

Search

Search here.