गजानन महाराज नमन स्तोत्र

स्तोत्र - मंत्र  > श्री गजानन महाराज स्तोत्र Posted at 2018-11-25 10:30:13
श्रीगजाननमहाराजांचे प्रति २१ नमस्कारांचे स्तोत्र -   शेगांव ग्रामीं वसले गजानन । स्मरणें तयांच्या हरतील विघ्न । म्हणुनी स्मरा अंतरी सद्गुरुला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥१॥ येऊनी तेथे अकस्मात मूर्ति । करी भाविकांच्या मनाचीच पूर्ती । उच्छिष्ट पात्राप्रती सेवियेला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥२॥ उन्हा तहानेची नसे त्यास खंत । दावियलें सत्य असेचि संत । पाहूनी त्या चकित बंकटलाल झाला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥३॥ घेऊनी गेला आपुल्या गृहासी । मनोभावे तो करी पूजनासी । कृपाप्रसादे बहु लाभ झाला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥४॥ मरणोन्मुखीं तो असे जानराव । तयांच्या मुळे लाभला त्यास जीव । पदतीर्थ घेता पूनर्जन्म झाला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥५॥ पहा शुष्कवापी भरली जलाने । चिलिम पेटविली तये अग्निविणें । चिंचवणें नाशिले करीं अमृताला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥६॥ ब्रह्म गिरीला असे गर्व मोठा । करि तो प्रचारा अर्थ लावूनि खोटा । क्षणार्धा त्याचा परिहार केला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥७॥ बागेतली जाती खाण्यास कणसं । धुरामुळे करिती मक्षिका त्यास दंश । योगबळे काढिलें कंटकाला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥८॥ भक्ताप्रती प्रिती असे अपार । धावुनी जाती तया देती धीर । पुंडलिकाचा ज्वर तो निमाला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥९॥ बुडताच नौका नर्मदेच्या जलांत । धावा करिती तुमचाचि भक्त । स्त्री वेष घेऊनी तिने धीर दिला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥१०॥ संसार त्यागियला बायजाने । गजानना सन्निध वाही जिणे । सदा स्मरे ती गुरुच्या पदाला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥११॥ पितांबरा करी भरी उदकांत तुंबा । पाणि नसे भरविण्यास नाल्यास तुंबा । गुरुकृपेने तो तुंबा बुडाला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥१२॥ हरितपर्ण फुटले शुष्क आम्रवृक्षा । पितांबराची घेत गुरु परीक्षा । गुरुकृपा लाभली पितांबराला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥१३॥ चिलीम पाजावी म्हणून श्रीसी । इच्छा मनी जाहली भिक्षुकासी । हेतू तयाचा अंतरी जाणियेला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥१४॥ बाळकृष्न घरी त्या बालापुरासी । समर्थरुपे दिले दर्शनासी । सज्जनगडाहूनी धावुनी आला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥१५॥ नैवेद्य पक्वान्न बहु आणियेले । कांदा भाकरीसी तुम्ही प्रिय केले । कंवरासी पाहुनी आनंद झाला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥१६॥ गाडी तुम्ही थांबविली दयाळा । गार्डप्रति दावियेली हो लिला । शरणांगती घेऊनी तोही आला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥१७॥ जाति धर्म नाही तुम्ही पाळियेला । फकिरा सवे हो तुम्ही जेवियेला । दावूनी ऐसे जना बोध केला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥१८॥ अग्रवालास सांगे म्हणे राममूर्ति । अकोल्यास स्थापुनी करी दिव्यकीर्ती । सांगता क्षणीं तो पहा मानिएला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥१९॥ करंजपुरीचा असे विप्र एक । उदरी तयाच्या असे हो की दु:ख । दु:खातुनी तो पहा मुक्त झाला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥२०॥ दुर्वांकुरा वाहुनी एकवीस । नमस्काररुपी श्रीगजाननास । सख्यादास वाही श्रीगुरुच्या पदाला । नमस्कार माझा श्रीगजाननाला ॥२१॥

Search

Search here.