गृहवास्तु देवता व दशरेखा

यज्ञ - शान्ति  > भद्र मंडल व देवता Posted at 2018-10-13 04:14:54
गृह वास्तुमंडल देवता अथ गृह वास्तुमंडल देवता ॐ शिखिने नम: ० पर्जन्याय ० जयंताय ० इंद्राय ० सूर्याय ० सत्याय ० भृशाय ० अन्तरिक्षाय ० वायवे ० पूष्णे ० वितथाय ० गृहक्षताय ० यमाय ० गंधर्वाय भृंगराजाय ० मृगाय ० पितृभ्यो ०  दौवारिकाय ० सुग्रीवाय ० पुष्पदंताय ० वरुणाय ० असुराय ० शोषाय ० पापाय ० रोगाय ० नागाय ० मुख्याय ० भल्लाटाय सोमाय ० उरगाय ० अदितये ० दितये ०  अद्भ्यो ० आपवत्साय ० अर्यम्णे ०  सावित्राय ० सवित्रे ० विवस्वते ०  विबुधाधिपाय ० जयन्ताय ० मित्राय ०  राजयक्ष्मणे ० रुद्राय ० पृथ्विधराय ० ब्रम्हणे ० चरक्यै ० विदार्यै ० पुतनायै ० पापराक्षस्यै ० स्कंदाय ० अर्यम्णे ( एकपदे ) ० जृंभकाय ० पिलिपिच्छाय ० इंद्राय ० अग्नये० यमाय ० निर्ऋतये ० वरुणाय ० वायवे ० कुबेराय ० ईशानाय ० ब्रम्हणे ० अनंताय ० उग्रसेनाय ०  डामराय ० महाकालाय ० पिलिपिच्छाय ० हेतुकाय ० त्रिपुरान्तकाय ० अग्निवैतालाय ० कालाय ० करालाय ० एकपदाय ० भीमरूपाय ०  खेचराय ० तलवासिने ० वास्तुपुरुषाय (१०८) ० ध्रुवाय (२८) ० अघोराय (२८) ० ( दश रेखा -- शान्ता यशोवती कान्ता विशाला प्राणवाहिनी सत्या सुमति नन्दा सुभद्रा सुरथा / हिरण्या सुव्रता लक्ष्मी: विभूति विमला प्रिया जया ज्वाला विशोका इडा )

Search

Search here.