हनुमान मारुती स्तोत्र2

स्तोत्र - मंत्र  > हनुमान स्तोत्र Posted at 2018-12-03 22:43:17
हनुमान मारुती स्तोत्र हनुमंता रामदूता वायुपुत्रा महाबला| ब्रह्मचारी कपिनाथा विश्वंभरा जगत्पते||१|| कामांतका दानवारि शोकहारी दयाघना| महारुद्रा मुख्यप्राणा मूळमुर्ती पुरातना||२|| वज्रदेही सौख्यकारी भीमरुपा प्रभंजना| पंचभूता मूळमाया तुंचि कर्ता समस्तही||३|| स्थितीरुपे तूचि विष्णु संहारक पशुपति| परात्परा स्वयंज्योति नामरुपा गुणातिता||४|| सांगता वर्णिता येनावेदशास्त्रा पडे ठका| शेष तो शीणला भारी 'नेति नेति' परा श्रुति||५|| धन्यावतार कैसा हा भक्तालागी परोपरी| रामकाजी उतावेळा भक्तारक्षक सारथी||६|| वारितो दुर्घटे मोठी संकटी धावतो त्वरे| दयाळ हा पूर्ण दाता नाम घेताचि पावतो||७|| धीर वीर कपि मोठा मागे नव्हेचि सर्वथा| उड्डाण अद्भुत ज्याचे लंघिले सागरा जळा||८|| देऊनि लिख्ता हाती नमस्कारी सीतावरा वाचिता सौमित्र आंगे रामसूखे सुखावला||९|| गर्जति स्वानंदमेळी ब्रह्मानंदे सकळही| अपार महीमा मोठी ब्रह्मादिकांसी नाकळे||१०|| अद्भुत पुच्छ ते कैसे भोवंडी नभपोकळी| फांकले तेज ते भारी झांकीले सूर्यमंडळा||११|| देखता रुप पै ज्याचे उड्डाण अद्भुत शोभले| ध्वजांत ऊर्ध्व तो बाहू वामहस्त कटीवरी||१२|| कसिली हेमकासोटी घंटा किणकिणी भोवत्या| मेखळे जडीली मुक्ते दिव्य रत्ने परोपरी||१३|| माथां मुगुट तो कैसा कोटि चंद्रार्क लोपले| कुंडले दिव्य ती कानी मुक्तमाळा विराजते||१४|| केशर रेखिले भाळी मुख सुहास्य चांगले| मुद्रिका शोभती बोटे कंकणे करमंडीत||१५|| चरणी वाजती अंदु पदी तोडर गर्जती| कैवारी नाथ दीनांचा स्वामी कैवल्यदायकु||१६|| स्मरता पाविजे मुक्ती जन्ममृत्युसि वारितो| कापिती दैत्य तेजासि भुभु:क्काराचिया बळे||१७|| पाडीतो राक्षसु नेटे आपटी महीमंडळा| सौमित्रप्राणदाताचि कपिकुळात मंडणु||१८|| दंडीली पाताळशक्ती अहीमही निर्दाळिले| सोडविले रामचंद्रा कीर्ती हे भुवनत्रयी||१९|| विख्यात ब्रीद ते कैसे मोक्षदाता चिरंजीवी| कल्याण त्याचेनि नामे भूतपिशच्च कापिती||२०|| सर्प-वृश्चिक पश्वादि विष-शीत-निवारण| आवडी स्मरता भावे काळकृतांत धाकतो||२१|| संकटे-बंधने-बाधा-दु:ख-दारीद्र्य नाशका| ब्रह्मग्रह-पीडा-व्याधी ब्रह्म्हत्यादि पातके||२२|| पुरवी सकळही आशा भक्तकामकल्पतरु| त्रिकाळी पठता स्तोत्र इच्छिले पावती जनी||२३|| परंतु पाहीजे भक्ती संधी काही धरु नका| रामदासा सहकारी सांभाळितो पदोपदी||२४||

Search

Search here.