जय जय जगदंबे

आरती  > देवी आरती Posted at 2018-10-12 01:55:45
जय जय जगदंबे , श्री अंंबे , रेणुके कल्प कदंबे , जय जय जगदंबे ॥ अनुपम स्वरुपाची , तुझी घाटी , अन्य नसे या सृष्टी , तुजसम रुप दुसरे , परमेष्टी , करिता झाला कष्टी , शशीरस रसरसला , वदनपुटी , दिव्य सुलोचन दृष्टी , सुवर्ण रत्नांच्या शिरी मुगुटी , लोपती रवि शशिकोटी , गजमुख तुझ स्तविले , हेरम्बे मंगल सकलारंभे , जय जय जगदंबे , श्री अंबे , रेणुके कल्प कदंबे , जय जय जगदंबे ॥ कूंकूम शिरी शोभे मळवटी , कस्तुरी तिलक ललाटी , नासिक अति सरल हनुवटी , रुचिरामृत रस ओठी , समान जणु लवल्या धनुकोटी , आकर्ण लोचन भृकुटी , शिरी निट भांग वळी उफराटी , कर्नाटकाची घाटी , भुजंग निलरंग परीशोभे , वेणी पाठीवर लोंबे , जय जय जगदंबे श्री अंबे , रेणुके कल्प कदंबे , जय जय जगदंबे ॥ ॥ कंकणे कणकाची , मनगटी दिव्य मुदा दश बोटी , बाजूबंद नगे बहूवटी , चर्चूनी केशर ऊटी , सुगंध पुषांचे हारकंठी , बहुमोत्याची दाटी , अंगी नवी चोळी जरिकाठी , पीत पितांबर तगटी , पैंजण पदकमळी , अतिशोभे भ्रमर धावती लोभे , जय जय जगदंबे ॥ साक्षप तु क्षितीच्या , तळवटी , तुची स्वये जगजेठी , ओवाळीन आरती , दिपताटी , घेउनी कर संपूष्टी , करुणामृत ह्रदये , संकष्टी धावसी भक्तांसाठी , विष्णुदास सदा , बहूकष्टी , देशिल जरी निज भेटी , तरि मग काय उणे , या लाभे धाव पाव अविलंबे , जय जय जगदंबे॥...

Search

Search here.