पंचायतन आरती2

आरती  > संकीर्ण इतर आरती Posted at 2018-12-10 13:12:10
॥ पंचायतन आरती ॥ जय जय गणपति गोपति पशुपति दिनपति कुलदेवी। पंचायतना ओवाळू तुज तापत्रय निववी ॥धृ॥ मंगलमूर्ती रमणीयाकृती पाशांकुश हाती । तुंदिल वर्तुळ सरळसोंड ती नित्य एकदंती । ज्याच्या भजने विघ्ने पळती दे सुखसंपत्ती । (चाल) सिद्धिबुद्धिचा नायक त्याला संतत अस्तु नती ॥१॥ जयजयगणपति... अससि सुमन समांगभासा रुचिरानन हासा । तापस मानस सरसी हंसा वैकुंठावासा । श्रीवत्सांकित वक्षाविलसित कौस्तुभावतंसा । (चाल) स्मरता हरि जो सकल मानसा वंदे त्या शिरसा ॥२॥ जयजयगणपति... मन्मथमारा व्यालपरिकरा पंचशिरासांबा । अंगी चर्चित भस्मविराजित अंकिसुतअंबा । विमेषमात्रे जगा हरीजो आब्रह्मस्तंभा । (चाल) अचलनितंब विहारा वंदे निपटनिरालंबा ॥३॥ जयजयगणपति... सहस्त्रकिरणा हाटकवरणा मणिहाराभरणा । छायारमणा तिमीरहरणा विश्वपरित्राणा । एकरथांगस्य दिनी बैसुनी नित्यकरी भ्रमणा । (चाल) त्रिगुणात्मकजो जगत्कारणा वंदे त्या अरुणा ॥४॥ जयजयगणपति... जगदुत्पत्ति स्थितीलय कुशला जगदंबा कमला । जगदुद्धारिणी चैतन्यकला जनी मृत्यू न जिला । जगन्मोहिनी जिची लीला संततजयशिला । (चाल) जयाभिलाषी वंदी दिवाकर देवि:पदकमला ॥५॥ जयजयगणपति...

Search

Search here.