शंकर महाराज आरती

आरती  > श्री सद्‌गुरु आरती Posted at 2018-11-02 16:01:16
श्री सद्गुरु शंकर महाराजांची आरती आरती शंकर श्री गुरूंची ! करू या ज्ञानसागराची !! उजळल्या पंचप्राण ज्योती ! सहजचि ओवाळू आरती ! मिटवूनी क्षणिक नेत्र पाती ! हृदयी स्थितः झाली गुरुमूर्ती ! श्री गुरु दैवत श्रेष्ठ जनी ! जणू का भाविकास जननी !! संस्कृती पाश, सहज करी नाश, मुक्त दासास ! करी कामधेनु आमुची ! करू या ज्ञानसागराची !! १!! आरती शंकर श्री गुरूंची ! करू या ज्ञानसागराची !! ध्यान हे रम्य मनोहर से ! ध्यान धृड जडले नयनिसे ! भक्त हृदयाकाशी विलसे ! तेज ब्रम्हांडी फाकतसे ! पितांबर शोभवित कटीला ! भक्त मालिका हृद पटला !! भक्त जन तारी, नेई भवतीरी, पतित उद्धरी ! करू नित्य सेवा चरणांची ! करू या ज्ञानसागराची !! २ !! आरती शंकर श्री गुरूंची ! करू या ज्ञानसागराची !! लक्षी जग प्रचंड नीज नयनी ! लक्षी ब्रम्हांड हृद्य भुवनी !! हरिहर विधी, दत्त त्रिगुणी ! आठवी नित्यभूवन सुमनी !! दत्तमय असे योगिराणा ! ओम कारीचे तत्व जाणा !! धारा दृढचरण, दास उद्धरण, जनार्दन शरण ! आस पुरवावी दासांची ! करू या ज्ञानसागराची !! ३ !! आरती शंकर श्री गुरूंची ! करू या ज्ञानसागराची !! !! अनंत कोटी ब्रम्हांडनायक राजाधिराज योगीराज श्री सद्गुरु शंकर महाराज कि जय !!

Search

Search here.