सद्गुरू श्रीदत्तगुरू भजनस्तुती  औदुंबर तळीं उभा नरहरी, भक्‍तांची अंतरीं वाट पाहे ॥१॥ सुंदर तें ध्यान पाहातां तत्क्षण, वेडावलें मन नाचूं लागे ॥२॥ ...

  सोन्याच्या पावलाने सोन्याच्या पावलाने महालक्षुमी आली ,  ओवाळीतो कापराने भक्ती प्रसन्न झाली ॥ कुंकवाने घातला सडा , मुखी तांबूल विडा , हाती ...

मारुती भजन स्तुती काय सांगु मी या मारुतीचें बळ । गिळिलें मंडळ मार्तंडाचें ॥१॥ मार्तंड गिळिला याने बाळपणीं । देवादिकां रणीं पिटियेलें ...

देवी  भजन स्तुती देवी भजन स्तुती || जय जय रेणुके || ( चाल - लो लो लागला ) जय जय रेणुके | ...

पैंजणाचा नाद आला गोड पैंंजणाचा नाद आला गोड कानी गं । उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली गं ।। पिवळी साडी पिवळी चोळी ...

श्रीराम धुन भजन नादातुनी या नाद निर्मितो श्रीराम जयराम जयजय राम.. नाद निर्मितो मंगलधाम श्रीराम जयराम जयजय राम.. परब्रम्हात आहे राम श्रीराम ...

  अच्युतम् केशवम्   अच्युतम् केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम् l कौन कहता हे भगवान आते नहीं, तुम भक्त मीरा के ...

गणपति भजन स्तुती 1 गणनाथं गणनाथम् । ईश्वर पुत्रं गणनाथम् । गणनाथं गणनाथम् । गणपति भजरे गुणनाथम् । गणनाथं गणनाथम् । भजरे ...

Search

Search here.