आरती ओवाळूं श्रीगुरु दत्तराज

आरती  > श्री सद्‌गुरु आरती Posted at 2019-02-14 16:52:54
आरती ओवाळूं श्रीगुरु दत्तराज स्वामी । शरण आलो तुला देवा भक्तीने हा मी ॥ धृ. ॥ तारीं तारीं स्वामी आतं बुडतो भवडोहीं । अहंभाव जाळुनि माते कृपेने पाही ॥ १ ॥ शुद्धभाव देऊनि मज लावीं तव भजनीं । प्रपंची त्रासलो यांतुनि काढावे क्षणीं ॥ २ ॥ तवगुणलीळा नित्यनिरंतर ऎकवी श्रवणी । हाची वर मजला द्यावा श्रीगुरुमूर्तीनीं ॥ ३ ॥ मोरेश्वरसुत वासुदेव हा करितो तव सेवा । स्वामि समर्था देई यांसी भक्तीचा ठेवा ॥ ४ ॥

Search

Search here.