श्री गुरुचरित्र पारायण - दिवस सातवा अध्याय ४४ ते ५२ ।। श्री गणेशाय नमः ।। अध्याय ४४ वा नंदी ब्राम्हणाचा कुष्ठरोग घालविला ।। ॐ श्री ...

श्री गुरुचरित्र पारायण - दिवस सहावा अध्याय ३८ ते ४३ ।। श्री गणेशाय नमः ।। अध्याय ३८ वा भक्ताची लाज राखली ।। ॐ श्री गणेशाय ...

श्री गुरुचरित्र पारायण - दिवस पांचवा अध्याय ३५ ते ३७ ।।श्री गणेशाय नमः ।। अध्याय ३५ वा कचदेवयानी कथा - सोमवारव्रत - सीमंतिनी आख्यान ।। ...

श्री गुरुचरित्र पारायण - दिवस चौथा अध्याय २९ ते ३४ ।।श्री गणेशाय नमः ।। अध्याय २९ वा भस्म माहात्म्य - ब्रह्मराक्षसाचा उद्धार ।। ॐ श्री ...

श्री गुरुचरित्र पारायण - दिवस तिसरा अध्याय १९ ते २८ ।।श्री गणेशाय नमः ।। अध्याय १९ वा औदुंबर माहात्म्य - नावाड्याची त्रिस्थळी यात्रा-योगिनी कथा ।। ...

श्री गुरुचरित्र पारायण - दिवस दुसरा अध्याय ८ ते १८ ।। श्री गणेशाय नम:।। अध्याय ८ वा ब्राह्मण स्त्रीला वरदान - शनिप्रदोषव्रतमाहात्म्य ।। ॐ श्री ...

श्री गुरुचरित्र पारायण - दिवस पहिला अध्याय १ ते ७ अध्याय १ ला मंगलाचरण ।। ॐ श्री गणेशाय नम: । श्री सरस्वत्यै नम: ।। ...

Search

Search here.