--- नवयोगीन्द्रनाथस्तोत्रम् --- वन्दे श्रीभगवद्रूपं कविं योगीन्द्रसंज्ञकम् । मच्छेन्द्रनाथं श्रीदत्तशिष्येन्द्रनवनाथकम् ॥१॥ वन्देहं भगवद्रूपं हरिं गोरक्षसंज्ञकम् । नाथं द्वितीयं मच्छेन्द्रशिष्येन्द्रं द्वैतवर्जितम् ॥२॥ वन्दे जालन्धरं नाथं योगीन्द्रं ...

श्री नवनाथ भक्तिसार कथा --- अध्याय १ ते ६ अध्याय १. नऊ नारायणांपैकी मच्छिंद्रनाथाचा जन्म, त्याची तपश्चर्या ...... ग्रंथारंभी मालुकवि म्हणतात- कलियुगास प्रारंभ ...

श्री नवनाथ भक्तिसार कथा --- अध्याय ७ ते १२ अध्याय ७. वीरभद्राबरोबर मच्छिंद्राचे युद्ध; स्वर्गलोकी सन्मान; वज्रावतीचे दर्शन... मच्छिंद्रनाथ हरेश्वरास गेल्यावर ...

श्री नवनाथ भक्तिसार कथा --- अध्याय १३ ते १८ अध्याय १३ जालिंदरनाथ व मैनावतीची भेट, मैनावतीस उपदेश.... पुढे शंकर व विष्णु ...

श्री नवनाथ भक्तिसार कथा --- अध्याय १९ ते २४ अध्याय १९ कलिंगा गणिकेबरोबर गोरक्षनाथाचा स्त्रीराज्यात प्रवेश, मारुतीशी युद्ध... जेव्हा कानिफा ...

श्री नवनाथ भक्तिसार कथा --- अध्याय २५ ते ३० अध्याय २५ भर्तरीचे व्यापाऱ्याबरोबर गमन; सुरोचन गंधर्वाची कथा... मागल्या अध्यायांत सांगितल्याप्रमाणें ...

श्री नवनाथ भक्तिसार कथा --- अध्याय ३१ ते ३६ अध्याय ३१ चौरंगीस मच्छिंद्र-गोरक्षाने शशांगर राजाकडून मागून घेतले, चौरंगीची तपश्चर्या... कामविकारवश ...

श्री नवनाथ भक्तिसार कथा --- अध्याय ३७ ते ४० अध्याय ३७ नागनाथास दत्तात्रेयाचे दर्शन, नागनाथ व मच्छिंद्रनाथ यांची भेट... वटसिद्ध नागनाथ ...

Search

Search here.