सद्गुरू / दत्त / स्वामी / साई भजन सद्गुरू / दत्त / स्वामी / साई - भजन किंवा  आरती ( या भजनात ...

छंद तुझा लागला गं छंद तुझा लागला गं अंबाबाई नाद तुझा लागला भरजरीचा शालु गं अंबे भरजरीचा शालु । कशाने चुरगळला , ...

धूप दिप झाला आता धुप दिप झाला आता धुप दिप झाला आता कापुर आरती । रत्न जडित सिहासनी मंगलमय मुर्ति ॥ध्रु॥ कापुरा ...

जय जय भवानी जय जय भवानी जय जय भवानी , मनरमनी , माता पुर वासिनी , चवदा भुवनांची स्वामिनी , महिषासुर मर्दिनि ...

संस्कृती  वनी फिरत संस्कृती वनी फिरत संस्कृती वनी फिरत राहिलो संकटा मध्ये फार पोळलो तारियातुनी तुच ईश्वरा , धाव पाव रे त्र्यंबकेश्वरा ...

तुला मोदक आवडे फार रे श्री गजानना श्री गजानना , पार्वती च्या सुकुमार रे | तुला मोदक आवडे फार रे  ||धृ|| सुदंर ...

जय भगवती देवि नमो वरदे जय भगवति देवि नमो वरदे , जय पापविनाशिनी बहुफलदे | जय शुंभनिशुंभकपालधरे , प्रणममि तु देवि नरार्तिहरे ...

अंबे एक करी, उदास न करी अंबे एक करी, उदास न करी, भक्तास हाती धरी । विघ्ने दुर करी, स्वधर्म -उदरी, दारिद्र्य माझे ...

  गणेश करुणाष्टके घोर हा नको फार कष्टलो | निजहितास मी व्यर्थ गुंतलो | वारि शीघ्र संसार यातना | हे दयानिधे श्री ...

शंकराची आरती / भजन / स्तुती  1 जय जय आरती , पार्वती रमणा ॥ भवभय नाशना  दुष्टनिकंदना ॥ धृ. ॥ पंचवदन दश ...

Search

Search here.