अष्टविनायक आरती

आरती  > गणेश आरती Posted at 2018-10-12 15:32:51
अष्टविनायक आरती कार्यारंभी पूजा सारे तव करिती । मोदक लाडू खाद्ये तुजला अर्पिती ।। मांदार दुर्वां शमि तुजला या जगती । वाहुनी भक्ता होते इछ्चित फलप्राप्ति ।। १ ।। जयदेव जयदेव जय गणपति देवा । संकट नाशक म्हणुनी तुझा करू धावा ।। ध्रु ।। मोरगाव क्ष्रेत्री श्री मोरेश्वर । ओझर क्ष्रेत्री झाला श्री विघ्नेश्वर ।। सिध्दीटेकी नांदे सिध्दी विनायक । थेऊर चा चिंतामणि पुण्य प्रदलोक ।। २ ।। लेण्याद्री मध्ये तो श्रीगिरीजात्मक । देव महडीचा श्री वरदराज ।। पालीमध्ये शोभे बल्लाळेश्वर । रांजणगावचा श्री गणपति थोर ।। ३ ।।

Search

Search here.