त्रिगुणात्मक त्रयमूर्ती दत्त

आरती  > श्री दत्तात्रेय आरती Posted at 2018-03-29 14:18:11

त्रिगुणात्मक त्रयमूर्ती दत्त हा जाणा
त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्यराणा
नेति नेति शब्द न ये अनुमाना
सुरवर मुनिजन योगी समाधि न ये ध्याना ।।१।।

जयदेव जयदेव जय श्रीगुरुदत्ता ।
आरती ओवाळिता हरली भवचिंता ।। ध्रु॰ ।।

सबाह्य अभ्यंतरी तू एक दत्त
अभाग्यासी कैंची कळेल ही मात
पराही परतली तेथे कैंचा हा हेत
जन्ममरणाचाही पुरलासे अंत ।। २ ।। जय देव ..

दत्त येऊनिया उभा ठाकला
सद्भावे साष्टांगे नमुनी प्रणिपात केला
प्रसन्न होऊनिया आशीर्वाद दिधला
जन्ममरणाचा फेरा चुकविला ।। ३ ।। जय देव ..

दत्त दत्त ऐसे लागले ध्यान
हरपले मन झाले उन्मन
मी तू पणाची झाली बोळवण
एका जनार्दनी श्री दत्तध्यान ।। ४ ।। जय देव ..

Search

Search here.