डोहाळे जेवण मुहूर्त

मुहूर्त Posted at 2018-03-27 17:15:45

-- डोहाळ जेवण मुहूर्त --
माघ --- ( फेब्रुवारी ) 2019
11/02/2019 - 14 पर्यंत
15/02/2019 - 14 पर्यंत
18/02/2019 - 14 पर्यंत
22/02/2018 - 11 नंतर

फाल्गुन --- ( मार्च ) 2019
10/03/2019 - 16 पर्यंत
14/03/2019 - 16 नंतर
22/03/2019 - 11 पर्यंत
25/03/2019 - 20 पर्यंत

चैत्र --- ( एप्रिल ) २०१९
१०/०४/२०१९--- ११ नंतर
१२/०४/२०१९ --- १० नंतर १३ पर्यंत
१८/०४/२०१९ १९ पर्यंत
२२/०४/२०१९ --- ११ नंतर , १७ पर्यंत
२४/०४/२०१९ --- पूर्ण दिवस

वैशाख ---- ( मे ) २०१९
०७/०५/२०१९ --- १६ नंतर
०८/०५/२०१९ --- १४ पर्यंत
०९/०५/२०१९ --- १५ नंतर
१०/०५/२०१९ --- ११ नंतर
१५/०५/२०१९ --- ११ नंतर
१९/०५/२०१९ --- १३ पर्यंत
२१/०५/२०१९ --- १३ पर्यंत
ज्येष्ठ ---- ( जून ) २०१९
०६/०६/२०१९ --- १२ पर्यंत
१२/०६/२०१९ --- १२ पर्यंत
१६/०६/२०१९ --- १० पर्यंत
१७/०६/२०१९ --- ११ नंतर
१८/०६/२०१९ --- १२ पर्यंत
२०/०६/२०१९ --- १७ नंतर , १९ पर्यंत

आषाढ ---- ( जुलै ) २०१९
०३/०७/२०१९ --- १७ नंतर
०४/०७/२०१९ --- १७ नंतर
१४/०७/२०१९ --- १७ नंतर
१५/०७/२०१९ --- १९ पर्यंत

श्रावण ---- ( ऑगस्ट ) २०१९
०९/०८/२०१९ --- ११ नंतर
११/०८/२०१९ --- ११ नंतर
१४/०८/२०१९ --- १६ पर्यंत

भाद्रपद ---- ( सप्टेंबर ) २०१९
०५/०९/२०१९ --- १९ नंतर
१०/०९/२०१९ --- ११ नंतर
११/०९/२०१९ --- १४ पर्यंत

आश्विन ---- ( सप्टेंबर , ऑक्टोबर ) २०१९
२९/०९/२०१९ --- १९ पर्यंत
०२/१०/२०१९ --- १३ नंतर
०४/१०/२०१९ --- १२ नंतर
०८/१०/२०१९ --- २० पर्यंत
१४/१०/२०१९ --- १० नंतर

कार्तिक ---- ( ऑक्टोबर , नोव्हेंबर ) २०१९
३०/१०/२०१९ --- पूर्ण दिवस
०१/११/२०१९ --- १६ नंतर
०४/११/२०१९ --- १६ नंतर
१०/११/२०१९ --- १७ नंतर
११/११/२०१९ --- ११ पर्यंत
१७/११/२०१९ --- पूर्ण दिवस

मार्गशीर्ष ---- ( नोव्हेंबर , डिसेंबर ) २०१९
२८/११/२०१९ --- पूर्ण दिवस
०१/१२/२०१९ --- १० नंतर
०२/१२/२०१९ --- १२ पर्यंत
०८/१२/२०१९ --- ०८ नंतर
१२/१२/२०१९ --- पूर्ण दिवस

पौष ---- ( डिसेंबर ) २०१९ , ( जानेवारी ) २०२०
२९/१२/२०१९ --- पूर्ण दिवस
०५/०१/२०२० --- १२ पर्यंत
०८/०१/२०२० --- १६ नंतर
०९/०१/२०२० --- १६ पर्यंत
१२/०१/२०२० --- १२ पर्यंत

माघ ---- ( जानेवारी , फेब्रूवारी ) २०२०
३१/०१/२०२० --- १८ नंतर
०७/०२/२०२० --- १२ नंतर
१२/१२/२०२० --- १२ नंतर
१३/१२/२०२० --- ०९ पर्यंत

फाल्गुन ---- ( मार्च ) २०२०
०३/०३/२०२० --- ११ नंतर
०४/०३/२०२० --- ११ पर्यंत
०५/०३/२०२० --- ११ नंतर
०६/०३/२०२० --- १२ नंतर
११/०३/२०२० --- १९ पर्यंत

मुहूर्त विभागातील सर्व मुहूर्त दाते पंचांग मधील आहेत.

Search

Search here.