डोहाळे जेवण मुहूर्त

मुहूर्त Posted at 2018-03-27 17:15:45

-- डोहाळ जेवण मुहूर्त -- 2020 - 2021

डोहाळ जेवण --
चैत्र - ( मार्च , एप्रिल ) २०२०
२६/०३/२०२० - १६ प.
३०/०३/२०३० - १७ नं.
३१/०३/२०२० - १९ प.
०२/०४/२०२० - १९ प.
०३/०४/२०२० - १९ प.

वैशाख - ( एप्रिल , मे ) २०२०
२७/०४/२०२० - १५ नं.
२९/०४/२०२० - १५ प.
३०/०४/२०२० - १५ प.
०५/०५/२०२० - १७ प.
०८/०५/२०२० - पूर्ण दिवस
१०/०५/२०२० - पूर्ण दिवस

ज्येष्ठ - ( मे , जून ) २०२०
२४/०५/२०२० - १३ प.
२६/०५/२०२० - १३ प.
२७/०५/२०२० - पूर्ण दिवस
०१/०६/२०२० - १३ प.
०७/०६/२०२० - १४ प.
०९/०६/२०२० - १४ नं.
१०/०६/२०२० - ११ प.

आषाढ - ( जून , जुलै ) २०२०
२३/०६/२०२० - १३ प.
२४/०६/२०२० - १३ प.
२८/०६/२०२० - १४ नं.
०२/०७/२०२० - पूर्ण दिवस
०७/०७/२०२० - पूर्ण दिवस

श्रावण - ( जुलै , ऑगस्ट ) २०२०
२१/०७/२०२० - १३ प.
२६/०७/२०२० - १३ प.
२९/०७/२०२० - ११ प.
३१/०७/२०२० - ११ प.
०३/०८/२०२० - पूर्ण दिवस

भाद्रपद - ( ऑगस्ट ) २०२०
२७/०८/२०२० - १३ नं.
२८/०८/२०२० - १३ प.
३०/०८/२०२० - १४ नं.
३१/०८/२०२० - १५ प.

अधिक अश्विन - ( सप्टेंबर , ऑक्टोबर )
१८/०९/२०२० - १९ प.
२२/०९/२०२० - १९ प.
२४/०९/२०२० - १८ प.
०४/१०/२०२० - १२ प.

निज अश्विन - ( ऑक्टोबर , नोव्हेंबर )
१९/१०/२०२० - पूर्ण दिवस
२१/१०/२०२० - पूर्ण दिवस
०४/११/२०२० - पूर्ण दिवस

कार्तिक - ( नोव्हेंबर , डिसेंबर ) २०२०
१७/११/२०२० - १२ नं.
१८/११/२०२० - ११ प.
२०/११/२०२० - पूर्ण दिवस
२७/११/२०२० - पूर्ण दिवस
०१/१२/२०२० - ११ प.
०२/१२/२०२० - ११ प.
०४/१२/२०२० - पूर्ण दिवस

मार्गशीर्ष - ( डिसेंबर ),( जानेवारी ) २०२१
१५/१२/२०२० - १४ नं.
१८/१२/२०२० - १४ नं.
२४/१२/२०२० - १५ प.
३१/१२/२०२० - १५ प.
०१/०१/२०२१ - १४ नं.

पौष - ( जानेवारी , फेब्रुवारी ) २०२१
२१/०१/२०२१ - १६ प.
२५/०१/२०२१ - १३ नं.
२७/०१/२०२१ - १३ नं.
२८/०१/२०२१ - १३ नं.
०२/०२/२०२१ - १६ प.

माघ - ( फेब्रुवारी ) २०२१
२१/०२/२०२१ - ११ प.
२२/०२/२०२१ - ११ प.
२३/०२/२०२१ - १८ नं.
२४/०२/२०२१ - १३ प.
२५/०२/२०२१ - १३ प.

फाल्गुन - ( मार्च , एप्रिल ) २०२१
१६/०३/२०२१ - पूर्ण दिवस
२३/०३/२०२१ - पूर्ण दिवस
२४/०३/२०२१ -पूर्ण दिवस
०१/०४/२०२१ - पूर्ण दिवस

मुहूर्त विभागातील सर्व मुहूर्त दाते पंचांग मधील आहेत.

Search

Search here.