तू सुखकर्ता तु दु:खहर्ता

आरती  > गणेश आरती Posted at 2018-03-26 01:33:53
गणपतीची आरती तू सुखकर्ता तु दु:खहर्ता । विघ्नविनाशक मोरया संकटी रक्षी शरण तुला मी । गणपती बाप्पा मोरया ॥ धृ ॥ १ ॥ तू सकलांचा भाग्य विधाता । तूं विद्येचा स्वामीदाता । ज्ञानदीप उजळुनी आमुच्या निववी नैराश्याला ॥ २ ॥ तू माता तू पिता जगी या । ज्ञाता तू सर्वस्व जगी या ॥ पामर मी स्वर उणे भासती । तुझी आरती गाया ॥ ३ ॥ मंगलमूर्ति तूं गणनायक । वक्रतुंड तूं सिद्धि विनायक । तूझीया द्वारे आज पातली । ये इच्छित मज द्याया ॥ ४ ॥

Search

Search here.