विघ्नांतक विघ्नेशा

आरती  > गणेश आरती Posted at 2018-03-29 15:16:06
विघ्नांतक विघ्नेशा हे गजानना आरती मी करितो तुज पुरवि कामना ।। ध्रु॰ ।। भाद्रपदी शुद्ध चतुर्थीस तव बरी मूर्ती करुनी सर्व लोक पूजिती घरी महिमा तव वर्णवे न पापगिरी हरी येई , धाई , पाही , करुनि त्वरा , विघ्नहरा , दे सुगिरा , हे कृपाघना ।। १ ।। विघ्नांतक... संकटि जे पडुनि प्रभो स्मरती तुजला मुक्त करिसी जगती या खचित त्यांजला जाणुनि हे तव भजनी ध्यास लागला गातो , ध्यातो , नमितो , तारि आतां , या भक्ता , दयावंता , गौरीनंदना ।। २ ।। विघ्नांतक...

Search

Search here.