गृहप्रवेश मुहूर्त

मुहूर्त Posted at 2018-03-28 11:49:59

गृहप्रवेश ( लौकिक ) --- 2020 - 2021

गृहप्रवेश ( व्यावहारिक ) ---

चैत्र --- ( मार्च , एप्रिल ) २०२०
२५/०३/२०२० - १६ प.
२६/०३/२०२० - १६ प.
३०/०३/२०२० - पूर्ण दिवस
०३/०४/२०२० - १३ प.
०९/०४/२०२० - १३ प.
१३/०४/२०२० - १३ प.
१५/०४/२०२० - पूर्ण दिवस
१८/०४/२०२० - पूर्ण दिवस

वैशाख --- ( एप्रिल , मे ) २०२०
२६/०४/२०२० - १५ प.
२९/०४/२०२० - १५ प.
३०/०४/२०२० - १५ प.
०८/०५/२०२० - ०९ नं.
१०/०५/२०२० - ०८ प.
१७/०५/२०२० - १४ नं.
१८/०५/२०२० - पूर्ण दिवस

ज्येष्ठ --- ( मे , जून ) २०२०
२४/०५/२०२० - पूर्ण दिवस
२७/०५/२०२० - पूर्ण दिवस
०१/०६/२०२० - १३ प.
०३/०६/२०२० - १४ प.
०७/०६/२०२० - १४ प.
११/०६/२०२० - १० नं.
१२/०६/२०२० - १० नं.
१५/०६/२०२० - पूर्ण दिवस

आषाढ --- ( जून , जुलै ) २०३०
२४/०६/२०२० - १० प.
२८/०६/३०२० - १४ नं.
०२/०७/२०२० - १० नं.
०९/०७/२०२० - १० नं.
११/०७/२०२० - १४ प.
१२/०७/२०२० - पूर्ण दिवस
१३/०७/२०२० - पूर्ण दिवस

श्रावण --- ( जुलै , ऑगस्ट ) २०२०
२५/०७/२०२० - ०९ नं.
२६/०७/२०२० - ०९ नं.
२९/०७/२०२० - ०९ नं.
०३/०८/२०२० - ०९ नं.
०५/०८/२०२० - ११ प.
०६/०८/२०२० - ११ प.
०८/०८/२०२० - १३ प.
१६/०८/२०२० - १३ प.

भाद्रपद --- ( ऑगस्ट , सप्टेंबर ) २०२०
२१/०८/२०२० - १५ प.
२३/०८/२०२० - १५ प.
२४/०८/२०२० - १५ प.
२७/०८/२०२० - १३ नं.
२८/०८/२०२० - १३ प.
२९/०८/२०२० - १३ नं.
३०/०८/२०२० - पूर्ण दिवस

अधिक अश्विन --- ( सप्टेंबर , ऑक्टोबर )
१८/०८/२०२० - १३ नं.
२४/०८/२०२० - पूर्ण दिवस
२६/०८/२०२० - पूर्ण दिवस
२८/०८/२०२० - पूर्ण दिवस
०१/१०/२०२० - १३ नं.
०२/१०/२०२० - १२ प.
०४/१०/२०२० - १२ प.
१०/१०/२०२० - पूर्ण दिवस

निज अश्विन --- ( ऑक्टोबर , नोव्हेंबर )
१८/१०/२०२० - ०९ प.
१९/१०/२०२० - १४ प.
२१/१०/२०२० - ०९ नं.
२५/१०/२०२० - ०९ नं.
२८/१०/२०२० - ०९ नं.
३१/१०/२०२० - पूर्ण दिवस
०८/११/२०२० - ०९ प.

कार्तिक --- ( नोव्हेंबर , डिसेंबर ) २०२०
२०/११/२०२० - १० नं.
२१/११/२०२० - १० नं.
२२/११/२०२० - १० नं.
२५/११/२०२० - ०८ नं.
२७/११/२०२० - ०८ नं.
३०/११/२०२० - पूर्ण दिवस
०५/१२/२०२० - १४ प.

मार्गशीर्ष ---( डिसेंबर ),( जानेवारी )२०२१
१७/१२/२०२० - १३ नं.
१९/१२/२०२० - १३ नं.
२०/१२/२०२० - १३ नं.
२४/१२/२०२० - १३ नं.
२७/१२/२०२० - १३ नं.
३१/१२/२०२० - पूर्ण दिवस
०१/०१/२०२१ - १४ नं.
०६/०१/२०२१ - ११ प.
१०/०१/२०२१ - ११ प.

पौष --- ( जानेवारी , फेब्रुवारी ) २०२१
१८/०१/२०२१ - १३ प.
२०/०१/२०२१ - १३ प.
२१/०१/२०२१ - १० प.
२४/०१/२०२१ - १० प.
२५/०१/२०२१ - पूर्ण दिवस
०२/०२/२०२१ - १४ प.
०३/०२/२०२१ - १४ प.
०४/०२/२०२१ - पूर्ण दिवस
०८/०२/२०२१ - पूर्ण दिवस

माघ --- ( फेब्रुवारी , मार्च ) २०२१
१३/०२/२०२१ - ११ प.
२२/०२/२०२१ - ११ प.
२४/०२/२०२१ - १३ प.
२५/०२/२०२१ - १३ प.
२८/०२/२०२१ - १० नं.
०३/०३/२०२१ - पूर्ण दिवस
०५/०३/२०२१ - पूर्ण दिवस
०९/०३/२०२१ - पूर्ण दिवस

फाल्गुन --- ( मार्च , एप्रिल ) २०२१
१५/०३/२०२१ - १४ नं.
१९/०३/२०२१ - १४ नं.
२४/०३/२०२१ - पूर्ण दिवस
०१/०४/२०२१ - ११ नं.
०७/०४/२०२१ - पूर्ण दिवस
०८/०४/२०२१ - पूर्ण दिवस

मुहूर्त विभागातील सर्व मुहूर्त दाते पंचांग मधील आहेत.

Search

Search here.