गृहप्रवेश मुहूर्त

मुहूर्त Posted at 2018-03-28 11:49:59

गृहप्रवेश ( लौकिक ) ---

फाल्गुन --- ( मार्च , एप्रिल ) 2019

08/03/2019 - 10 पर्यंत

09/03/2019 - 10 पर्यंत

13/03/2019 - 10 पर्यंत

16/03/2019 - 10 पर्यंत

17/03/2019 - 10 पर्यंत

22/03/2019 - 12 पर्यंत

23/03/2019 - 12 पर्यंत

25/03/2019 - 10 पर्यंत

28/03/2019 - 10 पर्यंत

30/03/2019 - पूर्ण दिवस

31/03/2019 - पूर्ण दिवस

02/04/2019 - पूर्ण दिवस

 

चैत्र ---- ( एप्रिल ) २०१९

०६/०४/२०१९ --- ०९ पर्यंत

०७/०४/२०१९ --- ०९ पर्यंत

१०/०४/२०१९ --- १२ पर्यंत

१३/०४/२०१९ --- १२ पर्यंत

१७/०४/२०१९ --- पूर्ण दिवस

१९/०४/२०१९ --- पूर्ण दिवस

२०/०४/२०१९ --- पूर्ण दिवस

२४/०४/२०१९ --- पूर्ण दिवस

२६/०४/२०१९ --- पूर्ण दिवस

२७/०४/२०१९ --- पूर्ण दिवस

वैशाख ---- ( मे ) २०१९

०७/०५/२०१९ --- १३ पर्यंत

१०/०५/२०१९ --- १३ पर्यंत

११/०५/२०१९ --- १३ पर्यंत

१४/०५/२०१९ --- १२ पर्यंत

१९/०५/२०१९ --- १२ पर्यंत

२३/०५/२०१९ --- १२ पर्यंत

२६/०५/२०१९ --- १२ पर्यंत

३०/०५/२०१९ --- पूर्ण दिवस

३१/०५/२०१९ --- पूर्ण दिवस

ज्येष्ठ ---- ( जून ) २०१९

०६/०६/२०१९ --- १० पर्यंत

१२/०६/२०१९ --- १० पर्यंत

१४/०६/२०१९ --- १० पर्यंत

१५/०६/२०१९ --- १० नंतर

२३/०६/२०१९ --- ०७ नंतर , ०९ पर्यंत

२८/०६/२०२९ --- ०७ नंतर , ०९ पर्यंत

आषाढ ---- ( जुलै ) २०१९

०४/०७/२०१९ --- १० नंतर

११/०७/२०१९ --- १० नंतर

१३/०७/२०१९ --- १० नंतर

१९/०७/२०१९ --- १० नंतर

२२/०७/२०१९ --- १० नंतर

२३/०७/२०१९ --- पूर्ण दिवस

२४/०७/२०१९ --- पूर्ण दिवस

२५/०७/२०१९ --- पूर्ण दिवस

२८/०७/२०१९ --- पूर्ण दिवस

२९/०७/२०१९ --- पूर्ण दिवस

श्रावण ---- ( ऑगस्ट ) २०१९

०५/०८/२०१९ --- १२ पर्यंत

०७/०८/२०१९ --- १२ पर्यंत

०९/०८/२०१९ --- १० नंतर

११/०८/२०१९ --- ११ नंतर

१५/०८/२०१९ --- ०८ नंतर

१६/०८/२०१९ --- ०८ नंतर

१७/०८/२०१९ --- ०८ नंतर

२५/०८/२०१९ --- ०८ नंतर

भाद्रपद ---- ( सप्टेंबर ) २०१९

०३/०९/२०१९ --- ०९ नंतर , १२ पर्यंत

०९/०९/२०१९ --- ०९ नंतर , १२ पर्यंत

१०/०९/२०१९ --- पूर्ण दिवस

११/०९/२०१९ --- पूर्ण दिवस

आश्विन ---- ( सप्टेंबर , ऑक्टोबर ) २०१९

३०/०९/२०१९ --- १२ पर्यंत

०३/१०/२०१९ --- १२ पर्यंत

०५/१०/२०१९ --- १० पर्यंत

०८/१०/२०१९ --- पूर्ण दिवस

१०/१०/२०१९ --- पूर्ण दिवस

१४/१०/२०१९ --- पूर्ण दिवस

१८/१०/२०१९ --- पूर्ण दिवस

१९/१०/२०१९ --- पूर्ण दिवस

कार्तिक ---- ( ऑक्टोबर , नोव्हेंबर ) २०१९

३०/१०/२०१९ --- पूर्ण दिवस

०१/१०/२०१९ --- ०९ पर्यंत

०३/१०/२०१९ --- ०९ पर्यंत

०६/१०/२०१९ --- ०९ पर्यंत

०७/१०/२०१९ --- ०९ पर्यंत

०९/१०/२०१९ --- पूर्ण दिवस

१०/१०/२०१९ --- पूर्ण दिवस

१४/१०/२०१९ --- पूर्ण दिवस

१७/१०/२०१९ --- पूर्ण दिवस

१८/१०/२०१९ --- पूर्ण दिवस

२३/१०/२०१९ --- पूर्ण दिवस

मार्गशीर्ष ---- ( नोव्हेंबर , डिसेंबर ) २०१९

२८/११/२०१९ --- ०८ नंतर

०१/१२/२०१९ --- १२ नंतर

०२/१२/२०१९ --- १२ नंतर

०४/१२/२०१९ --- १२ नंतर

०६/१२/२०१९ --- ०९ नंतर

०८/१२/२०१९ --- ०९ नंतर

१२/१२/२०१९ --- पूर्ण दिवस

१४/१२/२०१९ --- पूर्ण दिवस

१९/१२/२०१९ --- पूर्ण दिवस

२२/१२/२०१९ --- पूर्ण दिवस

पौष ---- ( डिसेंबर ) २०१९ , ( जानेवारी ) २०२०

२८/१२/२०१९ --- १२ पर्यंत

२९/१२/२०१९ --- १२ पर्यंत

०२/०१/२०२० --- १० नंतर

०३/०१/२०२० --- १० नंतर

०५/०१/२०२० --- १२ पर्यंत

०८/०१/२०२० --- १२ पर्यंत

१२/०१/२०२० --- १२ पर्यंत

२०/०१/२०२० --- पूर्ण दिवस

माघ ---- ( जानेवारी , फेब्रूवारी ) २०२०

२८/०१/२०२० --- ०८ पर्यंत

२९/०१/२०२० --- १२ नंतर

३०/०१/२०२० --- पूर्ण दिवस

३१/०१/२०२० --- पूर्ण दिवस

०१/०२/२०२० --- पूर्ण दिवस

०७/०२/२०२० --- पूर्ण दिवस

१३/०२/२०२० --- पूर्ण दिवस

१४/०२/२०२० --- पूर्ण दिवस

१६/०२/२०२० --- पूर्ण दिवस

फाल्गुन ---- ( फेब्रूवारी , मार्च ) २०२०

२६/०२/२०२० --- पूर्ण दिवस

०५/०३/२०२० --- ११ नंतर

०६/०३/२०२० --- १२ नंतर

११/०६/२०२० --- ११ नंतर , १४ पर्यंत

१६/०६/२०२० --- ११ नंतर , १४ पर्यंत

१९/०६/२०२० --- पूर्ण दिवस

मुहूर्त विभागातील सर्व मुहूर्त दाते पंचांग मधील आहेत.

Search

Search here.