श्रीमद् आञ्जनेय अष्टोत्तरशत नामावली

नामावली  > हनुमान नामावली Posted at 2018-03-26 04:33:47
॥ श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामावली ॥

ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
 श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥

ॐ आञ्जनेयाय नमः ।
ॐ महावीराय नमः ।
ॐ हनूमते नमः ।
ॐ मारुतात्मजाय नमः ।
ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः ।
ॐ सीतादेवीमुद्राप्रदायकाय नमः ।
ॐ अशोकवनिकाच्छेत्रे नमः ।
ॐ सर्वमायाविभञ्जनाय नमः ।
ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः ।
ॐ रक्षोविध्वंसकारकाय नमः । १०
ॐ परविद्यापरिहर्त्रे नमः ।
ॐ परशौर्यविनाशनाय नमः ।
ॐ परमन्त्रनिराकर्त्रे नमः ।
ॐ परयंत्रप्रभेदकाय नमः ।
ॐ सर्वग्रहविनाशकाय नमः ।
ॐ भीमसेनसहाय्यकृते नमः ।
ॐ सर्वदुःखहराय नमः ।
ॐ सर्वलोकचारिणे नमः ।
ॐ मनोजवाय नमः ।
ॐ पारिजातद्रुमूलस्थाय नमः । २०
ॐ सर्वमंत्रस्वरूपवते नमः ।
ॐ सर्वतंत्रस्वरूपिणे नमः ।
ॐ सर्वयन्त्रात्मिकाय नमः ।
ॐ कपीश्वराय नमः ।
ॐ महाकायाय नमः ।
ॐ सर्वरोगहराय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ बलसिद्धिकराय नमः ।
ॐ सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकाय नमः ।
ॐ कपिसेनानायकाय नमः । ३०
ॐ भविष्यच्चतुराननाय नमः ।
ॐ कुमारब्रह्मचारिणे नमः ।
ॐ रत्नकुण्डलदीप्तिमते नमः ।
ॐ चञ्चलद्वालसन्नद्धलंबमानशिखोज्ज्वलाय नमः ।
ॐ गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नमः ।
ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ।
ॐ कारागृहविमोक्त्रे नमः ।
ॐ शृंखलाबन्धमोचकाय नमः ।
ॐ सागरोत्तारकाय नमः ।
ॐ प्राज्ञाय नमः । ४०
ॐ रामदूताय नमः ।
ॐ प्रतापवते नमः ।
ॐ वानराय नमः ।
ॐ केसरीसूनवे नमः ।
ॐ सीताशोकनिवारणाय नमः ।
ॐ अञ्जनागर्भसंभूताय नमः ।
ॐ बालार्कसदृशाननाय नमः ।
ॐ विभीषणप्रियकराय नमः ।
ॐ दशग्रीवकुलांतकाय नमः ।
ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः । ५०
ॐ वज्रकायाय नमः ।
ॐ महाद्युतये नमः ।
ॐ चिरञ्जीविने नमः ।
ॐ रामभक्ताय नमः ।
ॐ दैत्यकार्यविघातकाय नमः ।
ॐ अक्षहन्त्रे नमः ।
ॐ काञ्चनाभाय नमः ।
ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ।
ॐ महातपसे नमः ।
ॐ लंकिणीभञ्जनाय नमः । ६०
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ सिंहिकाप्राणभञ्जनाय नमः ।
ॐ गन्धमादनशैलस्थाय नमः ।
ॐ लंकापुरविदाहकाय नमः ।
ॐ सुग्रीवसचिवाय नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ शूराय नमः ।
ॐ दैत्यकुलान्तकाय नमः ।
ॐ सुरार्चिताय नमः ।
ॐ महातेजसे नमः । ७०
ॐ रामचूडामणिप्रदाय नमः ।
ॐ कामरूपिणे नमः ।
ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः ।
ॐ वर्धिमैनाकपूजिताय नमः ।
ॐ कबलीकृतमार्ताण्डमण्डलाय नमः ।
ॐ विजितेन्द्रियाय नमः ।
ॐ रामसुग्रीवसंधात्रे नमः ।
ॐ महिरावणमर्दनाय नमः ।
ॐ स्फटिकाभाय नमः ।
ॐ वागधीशाय नमः । ८०
ॐ नवव्याकृतिपण्डिताय नमः ।
ॐ चतुर्बाहवे नमः ।
ॐ दीनबन्धवे नमः ।
ॐ महात्मने नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ संजीवननगाहर्त्रे नमः ।
ॐ शुचये नमः ।
ॐ वाग्मिने नमः ।
ॐ धृतव्रताय नमः ।
ॐ कालनेमिप्रमथनाय नमः । ९०
ॐ हरिर्मर्कट मर्कटाय नमः ।
ॐ दान्ताय नमः ।
ॐ शान्ताय नमः ।
ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।
ॐ दशकण्ठमदापहाय नमः ।
ॐ योगिने नमः ।
ॐ रामकथालोलाय नमः ।
ॐ सीतान्वेषणपण्डिताय नमः ।
ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः ।
ॐ वज्रनखाय नमः । १००
ॐ रुद्रवीर्यसमुद्भवाय नमः ।
ॐ इन्द्रजित्प्रहितामोघब्रह्मास्त्रविनिवर्तकाय नमः ।
ॐ पार्थध्वजाग्रसंवासाय नमः ।
ॐ शरपञ्जरहेलकाय नमः ।
ॐ दशबाहवे नमः ।
ॐ लोकपूज्याय नमः ।
ॐ जाम्बवत्प्रीतिवर्धनाय नमः ।
ॐ सीतासमेतश्रीरामपादसेवाधुरंधराय नमः । १०८
॥ इति श्रीमद् आञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामावली सम्पूर्णा ॥

Search

Search here.