जावळ मुहूर्त

मुहूर्त Posted at 2018-03-28 08:52:27

---- जावळ मुहूर्त ----

फाल्गुन --- ( मार्च ) 2019

10/03/2019 - 16 पर्यंत

17/03/2019 - 10 पर्यंत

22/03/2019 - पूर्ण दिवस

31/03/2019 - पूर्ण दिवस

जावळ मुहूर्त ---- चैत्र ---- ( एप्रिल ) २०१९

०६/०४/२०१९ --- ०९ पर्यंत

०७/०४/२०१९ --- ०९ पर्यंत

१०/०४/२०१९ --- ११ नंतर

११/०४/२०१९ --- १० पर्यंत

१२/०४/२०१९ --- १० नंतर

१८/०४/२०१९ --- ०९ पर्यंत

१९/०४/२०१९ --- ०९ पर्यंत

२८/०४/२०१९ --- ०९ पर्यंत

२९/०४/२०१९ --- ०९ पर्यंत

वैशाख ---- ( मे ) २०१९

०८/०५/२०१९ --- १४ पर्यंत

१०/०५/२०१९ --- ११ नंतर

१५/०५/२०१९ --- ११ नंतर

२६/०५/२०१९ --- १२ पर्यंत

३०/०५/२०१९ --- पूर्ण दिवस

३१/०५/२०१९ --- पूर्ण दिवस

ज्येष्ठ ---- ( जून ) २०१९

०६/०६/२०१९ --- १० पर्यंत

१२/०६/२०१९ --- १० पर्यंत

१४/०६/२०१९ --- १० पर्यंत

२३/०६/२०१९ --- ०९ पर्यंत

२६/०६/२०१९ --- ०९ पर्यंत

२८/०६/२०१९ --- ०९ पर्यंत

आषाढ ---- ( जुलै ) २०१९

०३/०७/२०१९ --- ०७ नंतर

०४/०७/२०१९ --- पूर्ण दिवस

१०/०७/२०१९ --- पूर्ण दिवस

११/०७/२०१९ --- पूर्ण दिवस

१९/०७/२०१९ --- पूर्ण दिवस

२४/०७/२०१९ --- पूर्ण दिवस

२५/०७/२०१९ --- पूर्ण दिवस

२९/०७/२०१९ --- पूर्ण दिवस

श्रावण ---- ( ऑगस्ट ) २०१९

०७/०८/२०१९ --- १२ पर्यंत

१४/०८/२०१९ --- पूर्ण दिवस

१५/०८/२०१९ ---पूर्ण दिवस

१६/०८/२०१९ --- पूर्ण दिवस

२५/०८/२०१९ --- पूर्ण दिवस

भाद्रपद ---- ( सप्टेंबर ) २०१९

०३/०९/२०१९ --- ११ नंतर

१०/०९/२०१९ --- ११ नंतर

११/०९/२०१९ --- पूर्ण दिवस

आश्विन ---- ( सप्टेंबर , ऑक्टोबर ) २०१९

२९/०९/२०१९ --- १२ पर्यंत

३०/०९/२०१९ --- १२ पर्यंत

१०/१०/२०१९ --- पूर्ण दिवस

१४/१०/२०१९ --- पूर्ण दिवस

कार्तिक ---- ( नोव्हेंबर ) २०१९

०६/११/२०१९ --- ०९ पर्यंत

०७/११/२०१९ --- ०९ पर्यंत

१०/११/२०१९ --- ११ पर्यंत

११/११/२०१९ --- ११ पर्यंत

१७/११/२०१९ --- पूर्ण दिवस

१८/११/२०१९ --- पूर्ण दिवस

मार्गशीर्ष ---- ( डिसेंबर ) २०१९

०१/१२/२०१९ --- १० नंतर

०२/१२/२०१९ --- ०८ नंतर

०८/१२/२०१९ --- ०८ नंतर

१२/१२/२०१९ --- पूर्ण दिवस

२०/१२/२०१९ --- पूर्ण दिवस

२२/१२/२०१९ --- पूर्ण दिवस

पौष ---- ( डिसेंबर ) २०१९ , ( जानेवारी ) २०२०

२९/१२/२०१९ --- पूर्ण दिवस

०३/०१/२०२० --- १० नंतर

०५/०१/२०२० --- १२ पर्यंत

०९/१२/२०१९ --- १२ पर्यंत

१२/१२/२०१९ --- १२ पर्यंत

माघ ---- ( जानेवारी , फेब्रूवारी ) २०२०

३१/०१/२०२० --- पूर्ण दिवस

०७/०२/२०२० --- पूर्ण दिवस

१३/०२/२०२० --- पूर्ण दिवस

१४/०२/२०२० --- पूर्ण दिवस

फाल्गुन ---- ( फेब्रूवारी , मार्च ) २०२०

२४/०२/२०२० --- पूर्ण दिवस

२७/०२/२०२० --- पूर्ण दिवस

०४/०३/२०२० --- ११ पर्यंत

०५/०३/२०२० --- ११ नंतर

११/०३/२०२० --- पूर्ण दिवस

मुहूर्त विभागातील सर्व मुहूर्त दाते पंचांग मधील आहेत.

Search

Search here.