जावळ मुहूर्त

मुहूर्त Posted at 2018-03-28 08:52:27

---- जावळ मुहूर्त ---- 2020 - 2021

जावळ मुहूर्त ---

चैत्र --- ( मार्च , एप्रिल ) २०२०
२५/०३/२०२० - पूर्ण दिवस
२६/०३/२०२० - पूर्ण दिवस
०२/०४/२०२० - पूर्ण दिवस
०३/०४/२०२० - पूर्ण दिवस
०९/०४/२०२० - पूर्ण दिवस
१६/०४/२०२० - पूर्ण दिवस

वैशाख --- ( एप्रिल , मे ) २०२०
२९/०४/२०२० - पूर्ण दिवस
३०/०४/२०२० - पूर्ण दिवस
०६/०५/२०२० - पूर्ण दिवस
१५/०५/२०२० - पूर्ण दिवस

ज्येष्ठ --- (मे , जून ) २०२०
२४/०५/२०२० - पूर्ण दिवस
२७/०५/२०२० - पूर्ण दिवस
०१/०६/२०२० - १३ प.
०३/०६/२०२० - ११ प.
१०/०६/२०२० - ११ प.
११/०६/२०२० - १० नं.
१२/०६/२०२० - १० नं.
१५/०६/२०२० - पूर्ण दिवस

आषाढ --- ( जून , जुलै ) २०२०
२४/०६/२०२० - १३ प.
२९/०६/२०२० - पूर्ण दिवस
०८/०७/२०२० - ०९ नं.
०९/०७/२०२० - ०८ नं.
१२/०७/२०२० - ०८ नं.
१३/०७/२०२० - पूर्ण दिवस

श्रावण --- ( जुलै , ऑगस्ट ) २०२०
२६/०७/२०२० - पूर्ण दिवस
०३/०८/२०२० - ०९ नं.
०५/०८/३०२० - ११ प.
०६/०८/२०२० - ११ प.
१६/०८/२०२० - १३ प.

भाद्रपद --- ( ऑगस्ट , सप्टेंबर ) २०२०
२३/०८/२०२० - पूर्ण दिवस
२४/०८/२०२० - पूर्ण दिवस
३१/०८/२०२० - पूर्ण दिवस

अधिक अश्विन --- ( सप्टेंबर , ऑक्टोबर )
१८/०९/२०२० - १२ प.
२०/०९/२०२० - १२ प.
२८/०९/२०२० - पूर्ण दिवस
०२/१०/२०२० - १२ प.
०४/१०/२०२० - १२ प.
०८/१०/२०२० - पूर्ण दिवस
११/१०/२०२० - पूर्ण दिवस

निज अश्विन --- ( ऑक्टोबर , नोव्हेंबर )
१८/१०/२०२० - ०९ प.
२५/१०/२०२० - पूर्ण दिवस
२६/१०/२०२० - पूर्ण दिवस
३०/१०/२०२० - पूर्ण दिवस
०४/११/२०२० - ०९ प.
०८/११/२०२० - ०९ प.
१२/११/२०२० - पूर्ण दिवस

कार्तिक --- ( नोव्हेंबर , डिसेंबर ) २०२०
२०/११/२०२० - ०९ नं.
२२/११/२०२० - १० नं.
२३/११/२०२० - १३ प.
२७/११/२०२० - ०८ नं.
०२/१२/२०२० - ११ प.
०४/१२/२०२० - पूर्ण दिवस

मार्गशीर्ष --- (डिसेंबर) ,(जानेवारी)२०२१
२०/१२/२०२० - पूर्ण दिवस
२३/१२/२०२० - पूर्ण दिवस
२४/१२/२०२० - पूर्ण दिवस
३१/१२/२०२० - पूर्ण दिवस
०६/०१/२०२१ - ११ प.
०७/०१/२०२१ - ११ प.
०८/०१/२०२१ - ११ प.

पौष --- ( जानेवारी , फेब्रुवारी ) २०२१
२०/०१/२०२१ - १३ प.
२१/०१/२०२१ - पूर्ण दिवस
२५/०१/२०२१ - पूर्ण दिवस
२७/०१/२०२१ - पूर्ण दिवस
०३/०२/२०२१ - पूर्ण दिवस
०४/०२/२०२१ - पूर्ण दिवस

माघ --- ( फेब्रुवारी , मार्च ) २०२१
१२/०२/२०२१ - १३ प.
२१/०२/२०२१ - ०९ प.
२२/०२/२०२१ - ११ प.
२४/०२/२०२१ - १३ प.
२५/०२/२०२१ - १३ प.
०३/०३/२०२१ - पूर्ण दिवस
१०/०३/२०२१ - पूर्ण दिवस

फाल्गुन --- ( मार्च , एप्रिल ) २०२१
१५/०३/२०२० - पूर्ण दिवस
२४/०३/२०२० - पूर्ण दिवस
०७/०४/२०२० - पूर्ण दिवस
०८/०४/२०२० - पूर्ण दिवस

मुहूर्त विभागातील सर्व मुहूर्त दाते पंचांग मधील आहेत.

Search

Search here.