विवाह मुहूर्त

मुहूर्त Posted at 2018-03-16 17:35:41

---- विवाह मुहूर्त ----

 

तारीख तिथी वार राशि

मार्गशीर्ष --- २०१९ ( जानेवारी )
०२/०१ कृ.१२ बुध वृश्चिक

पौष --- २०१९ ( जानेवारी , फेब्रुवारी )
१८/०१ शु.१२ शुक्र वृषभ
१९/०१ शु.१३ शनि मिथुन
२३/०१ कृ.०३ बुध सिंह
२५/०१ कृ.०५ शुक्र कन्या
२६/०१ कृ.०६ शनि कन्या
२७/०१ कृ.०७ रवि तुळ
२८/०१ कृ.०८ सोम तुळ
२९/०१ कृ. ०९ मंगळ वृश्चिक
०१/०२ कृ.१२ शुक्र धनु

माघ --- २०१९ (फेब्रुवारी , मार्च )
०८/०२ शु.०३ शुक्र मीन
०९/०२ शु.०४ शनि मीन
१०/०२ शु.०५ रवि मीन
११/०२ शु.०६ सोम मेष
१५/०२ शु.१० शुक्र मिथुन
२१/०२ कृ.०२ गुरु कन्या
२२/०२ कृ.०३ शुक्र कन्या
२४/०२ कृ.०६ रवि तुळ
२६/०२ कृ.०८ मंगळ वृश्चिक
०२/०३ कृ.११ शनि मकर
०३/०३ कृ.१२ रवि मकर

चैत्र ---- ( एप्रिल ) २०१९
तारीख तिथि वार चंद्रराशी
१७/०४ शु.१३ बुध कन्या
१८/०४ शु.१४ गुरु कन्या
१९/०४ शु.१५ शुक्र तूळ
२०/०४ कृ.०१ शनि तूळ
२२/०४ कृ.०३ सोम वृश्चिक
२३/०४ कृ.०४ मंगळ धनु
२४/०४ कृ.०५ बुध धनु
२६/०४ कृ.०७ शुक्र मकर
२७/०४ कृ ०८ शनि मकर
२८/०४ कृ.०९ रवि मकर

वैशाख ---- ( मे ) २०१९
०७/०५ शु.०३ मंगळ वृषभ
०८/०५ शु.०४ बुध मिथुन
१२/०५ शु.०८ रवि सिंह
१४/०५ शु.१० मंगळ सिंह
१५/०५ शु.११ बुध कन्या
१७/०५ शु.१४ शुक्र तूळ
१९/०५ कृ.०१ रवि वृश्चिक
२१/०५ कृ.०३ मंगळ धनु
२३/०५ कृ.०५ गुरु धनु
२६/०५ कृ०७ रवि कुंभ
२९/०५ कृ.१० बुध मीन
३०/०५ कृ .११ गुरु मीन
३१/०५ कृ.१२ शुक्र मेष

ज्येष्ठ ---- ( जून ) २०१९
०८/०६ शु.०६ शनि सिंह
०९/०६ शु.०७ रवि सिंह
१०/०६ शु.०८ सोम सिंह
१२/०६ शु.१० बुध कन्या
१३/०६ शु.११ गुरु तूळ
१४/०६ शु.१२ शुक्र तूळ
१५/०६ शु.१३ शनि वृश्चिक
१६/०६ शु १४ रवि वृश्चिक
१७/०६ शु.१५ सोम धनु
१८/०६ कृ.०१ मंगळ धनु
१९/०६ कृ.०२ बुध धनु
२०/०६ कृ.०३ गुरु मकर
२५/०६ कृ.०८ मंगळ मीन
२६/०६ कृ.०९ बुध मीन

आषाढ ---- ( जुलै ) २०१९
०६/०७ शु.०४ शनि सिंह
०९/०७ शु.०८ मंगळ कन्या
१०/०७ शु.०९ बुध तूळ
११/०७ शु.१० गुरु तूळ

कार्तिक ----- ( नोव्हेंबर ) २०१९
२०/११ कृ.०८ बुध सिंह
२१/११ कृ.०९ गुरु सिंह
२३/११ कृ.११ शनि कन्या


मार्गशीर्ष ----- ( नोव्हेंबर , डिसेंबर ) २०१९
२८/११ शु.०२ गुरु धनु
०१/१२ शु.०५ रवि मकर
०२/१२ शु.०६ सोम मकर
०३/१२ शु.०७ मंगळ कुंभ
०६/१२ शु.१० शुक्र मीन
०८/१२ शु.११ रवि मेष
११/१२ शु.१४ बुध वृषभ
१२/१२ शु.१५ गुरु वृषभ

गुरु अस्त असल्याने मुहूर्त नाही

पौष ---- ( जानेवारी ) २०२०
१८/०१ कृ.०९ शनि तूळ
२०/०१ कृ.११ सोम वृश्चिक

माघ ----- ( जानेवारी , फेब्रूवारी ) २०२०
२९/०१ शु.०४ बुध मीन
३०/०१ शु.०५ गुरु मीन
३१/०१ शु.०६ शुक्र मीन
०१/०२ शु.०७ शनि मेष
०४/०२ शु.१० मंगळ वृषभ
१२/०२ कृ.०४ बुध कन्या
१३/०२ कृ.०५ गुरु कन्या
१४/०२ कृ.०६ शुक्र तूळ
१६/०२ कृ.०८ रवि वृश्चिक

फाल्गुन ------ ( फेब्रूवारी , मार्च ) २०२०
२६/०२ शु.०३ बुध मीन
२७/०२ शु.०४ गुरु मीन
०३/०३ शु.०८ मंगळ वृषभ
०४/०३ शु.०९ बुध मिथुन
०८/०३ शु.१४ रवि सिंह
११/०३ कृ.०२ बुध कन्या
१२/०३ कृ.०३ गुरु तूळ
१९/०३ कृ.११ गुरू मकर

चैत्र ----- ( एप्रिल ) २०२०
१५/०४ कृ.०८ बुध मकर
१६/०४ कृ.०९ गुरु मकर

वैशाख ----- ( एप्रिल , मे ) २०२०
२६/०४ शु.०३ रवि वृषभ
२७/०४ शु.०४ सोम मिथुन
०२/०५ शु.०९ शनि सिंह
०५/०५ शु.१३ मंगळ कन्या
०६/०५ शु.१४ बुध तूळ
०८/०५ कृ.०१ शुक्र वृश्चिक
१२/०५ कृ.०६ मंगळ मकर
१४/०५ कृ.०७ गुरु मकर
१७/०५ कृ.१० रवि मीन
१८/०५ कृ.११ सोम मीन
१९/०५ कृ.१२ मंगळ मीन

ज्येष्ठ ----- ( मे , जून ) २०२०
२४/०५ शु.०२ रवि वृषभ
११/०६ कृ.०६ गुरु कुंभ
१४/०६ कृ.०९ रवि मीन
१५/०६ कृ.१० सोम मीन

आषाढ ----- ( जून ) २०२०
२५/०६ शु.०४ गुरु सिंह
२९/०६ शु.०९ सोम कन्या
३०/०६ शु.१० मंगळ तूळ

मुहूर्त विभागातील सर्व मुहूर्त दाते पंचांग मधील आहेत.

Search

Search here.