नानापरिमळ दुर्वा

आरती  > गणेश आरती Posted at 2018-10-11 17:03:02
नानापरिमळ दुर्वा नानापरिमळ दुर्वा शेंदूर शमिपत्रें । लाडू मोद्क अन्ने परिपूरित पात्रें ।। ऎसे पूजन केल्या बीजाक्षरमंत्रे । अष्टहि सिद्धी नवनिधी देसी क्षणमात्रें ।। १ ।। जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती । तुझे गुण वर्णाया मज कैची स्फ़ूर्ती ।। धृ. ।। तुझे ध्यान निरंतर जे कोणी करिती । त्यांची सकलही पापे विघ्नेंही हरती ।। वाजी वारण शिबिका सेवक सुत युवती । सर्वहि पावती अंती भवसागर तरती ।। २ ।। जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती । तुझे गुण वर्णाया मज कैची स्फ़ूर्ती ।। धृ. ।। शरणांगत सर्वस्वें भजती तव चरणी । कीर्ती तयांची राहे जोवर शशितरणि ।। त्रैलोक्यी ते विजयी अदभूत हे करणी । गोसावीनंदन रत नामस्मरणी ।। ३ ।। जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती । तुझे गुण वर्णाया मज कैची स्फ़ूर्ती ।। धृ. ।।

Search

Search here.