पांडुरंग आरती

आरती  > विठ्ठल आरती Posted at 2018-12-05 05:38:50
पांडुरंग आरती ओवाळूं आरती माझ्या पंढरीराया, माझ्या पंढरीराया। सर्वभावें शरण आलो तुझीया पायां ॥ धृ. ॥ सर्व व्यापुनि कैसे रूप राहिलें अकळ, रूप राहिले अकळ । तो हा गवळ्याघरी झाला कृष्ण गोपाळ ॥ १ ॥ स्वरीप गुणातीत अवतार धरीं, अवतार धरीं ॥ तो हा पांडुरंग उभा विटेवरी ॥ २ ॥ भक्तांचा काजा कैसा रूपासी आला, कैसा रूपासी आला । ब्रीदाचा तोडरू चरणी मिरविला ॥ ३ ॥ आरती कैसी ओवाळीली, कैसी ओवाळीली । वाखाणिता कीर्ति वाचा परतली ॥ ४ ॥ भावभक्तीबळें होसी कृपाळू देवा, होसी कृपाळू देवा ॥ तुका म्हणे तुझ्या न कळता भावा ॥ ५ ॥

Search

Search here.