श्री स्वामीं समर्थ प्रार्थना

स्तोत्र - मंत्र  > श्री स्वामी समर्थ स्तोत्र Posted at 2019-02-09 03:30:12
।। श्री स्वामीं समर्थ प्रार्थना ।। ।। श्री गणेशाय नमः ।। ।। ॐ द्रां दत्तात्रेयाय नमः।। गुलाब पुष्पासम गौर कांती || आजानुबाहु अशी दिव्य मुर्ति || कृपापूर्ण ती नेत्रदीप्ती सतेज || नसे मानवी देह हा स्वामीराज || १ || प्रत्यक्ष नृसिंह सरस्वतींचे || जे रूप श्रीपाद श्री वल्लभाचे || अवधूत मूर्ती अवतार झाला || नमो सदगुरू दत्त स्वामी पदाला || २ || जयाच्या पुढें काळ ही नम्र आहे || अशा स्वामीच्या मी पदी बाळ आहे || समर्था तुझें पोर ना दीन व्हावे || चरणी तुझ्या ते सदा लीन व्हावे || ३ || अनन्य भावे घडे स्वामी भक्ती || करिती तयां संतही साह्य प्रीती || ग्रहांची नसे त्या प्रतिकुल भीती || कुलदेवता ही अनुकुल होती || ४ || पदी भक्त आले कृपा पात्र झाले || बहु सिद्ध केले किती उद्धरीले || असामान्य तुमची असें किर्तीगाथा || म्हणोनीच हा ठेविला पायी माथा || ५ || नसे पात्र स्वामी मी तुमच्या कृपेसी || नको सोडू माते तरी या मुलासी ।। मला संपदाही तुझे पाय दोन्ही || तुझ्याविण माझे जगी नाही कोणी || ६ || फळाली कृपा संत देवादिकांची || मिळाली मला जोड स्वामी पदांची || हृदयी ठेव जीवा धरी घट्ट पाय || तया सारखी न करी कोणी माया || ७ || मातेची माया पित्याचीच छाया || दया मूर्तिच्या या नको सोडू पाया || मना भार ठेवी अरे याच ठाया || मिळेना कुठे ही अशी स्वामी माया || ८ || सदा स्वामी सन्नीध ऐसे करावे || तुम्ही साह्यकारी मनीं हे ठसावे || जाज्वल्य तुमचा अभिमान राहो || भयाचा मला लेश ना स्पर्श होवो || ९ || समर्थ जाणोनी आलो मी पाया || तुम्हीच माझे सर्वस्व व्हाया || कृपेचे जरी अल्प देशी निधान || जीवा सारीखे मी तयासी जपेन || १० || पदी हट्ट ऐसा धरीला असें मी || ध्यानी दिसावे मला याच जन्मी || मी स्वामीचा,स्वामी सर्वस्व माझे || असें प्रेम वाढो गुरूमाय तुझे || ११ || मला स्वामीराया तुमचीच छाया || तुम्हाविण देवा करी कोण माया || स्वामी समर्थ गर्जूनी गावे || या जीवनाचा महायज्ञ होवो || १२ || आधार नाही तुम्हांविण कोणी || नसे आश्रयदाता तुम्हाविण कोणी || माता पिता सदगुरू एक स्वामी || जवळी मला घ्या करी प्रार्थना मी || १३ || स्वामी करावे इतुके करावे || हाती धरावे मला ना त्यजावे || होईन मीं पात्र तुमच्या कृपेने || अशा तळमळीवीण मी कांहीं नेणे || १४ || प्रभो मी न माझा तुमचाची होवो || त्वदिच्छेप्रमाणे ही वृत्ती राहो || असे हो कृपाळा तुम्हां वाहिलो मी || चरणारविंदार्पणमस्तु स्वामी || १५ ||

Search

Search here.