स्वामी समर्थ माला मंत्र

स्तोत्र - मंत्र  > श्री स्वामी समर्थ स्तोत्र Posted at 2018-11-30 11:46:48
॥ श्री स्वामी समर्थ मालामंत्र ॥ अत्यंत दुर्मिळ व अत्यंत प्रभावशाली असा हा मालामंत्र एका बैठकीत संपूर्ण शुचिर्भूतता पाळून सश्रद्ध अंतःकरणाने  700 वेळा म्हंटल्याने फलदायी होतो. अत्यंत अरिष्ट संकट असता सश्रद्ध मनाने स्वामींवर व स्वतःवर सुद्धा विश्वास ठेवून  एका दिवसात 700 वेळा पठण करावे..  ॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ जगदंबिका म्हणे । मालामंत्र नारायणे । कथिला जो जगत्कारणे । तो हा सर्वोत्तम असे ॥ ॐ नमो नमो भगवंता । नमोजी श्री स्वामी समर्था । स्मरणगामी दत्तनाथा । योगीमुनिजनवंदिता ॥ चिदानंदात्मकात्र्यंबका । विश्वेश्वरा विश्वधारका । बालोन्मत्ता पिशाच्चवेषा । महायोगीश्वरा परमहंसा ॥ चित् चैतन्या चिरंतना | अवधूता निरंजना | जगदाधारा सुदर्शना | सुखधामा सनातना || सकलकामप्रदायका | सकलदुरितदाहका | सकल संचित कर्महरा | सकल संकट विदारा || ॐ भवबंधमोचना | ॐ श्री परम ऐश्वर्यघना | ॐ स्वां स्वहितधर्मचालका | ॐ मां नित्यदायका || ॐ संसारचक्र छेदका | ॐ मां महाज्ञानप्रदायका | ओमर्थं महावैराग्य-साधका | ॐ नं नरजन्मसार्थका || ॐ मां महाभयनिवारका | ॐ भक्तजनहृदयनिवासा | परकृत्या थोपव थोपव | परमंत्रा शांतव शांतव || परयंत्रा विखर विखर | ग्रहभूतादिपिशाच्च पीडा हर हर | दारिद्र्यदु:खा घालव घालव | सुखशांती फुलव फुलव || आपदा विपदा मालव मालव | गृहदोष वास्तुदोष | पितृदोष सर्पदोषादि | सर्वदोषा विरव विरव || अहंकारा नासव नासव | मन चित्तबुद्धी स्थिरव स्थिरव | नमोजी नमो देव महादेव | देवाधिदेव श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थ गुरुदेव || नमो नमो नमो नमः || ( सप्तशते सिद्धि: ) || ॥ हरि ॐ श्री स्वामी समर्थ ॥

Search

Search here.